Sončne elektrarne na ključ

 
 
"Od ideje do priklopa"
V podjetju Tehnosol vam nudimo postavitev sončne elektrarne na ključ. Z vami sodelujemo od prvega obiska, ko ovrednotimo primernost lokacije za postavitev sončne elektrarne, do njene priključitve  v omrežje. Za vso potrebno dokumentacijo, dovoljenja in izgradnjo sončne elektrarne poskrbijo naši strokovnjaki, kar za vas predstavlja najenostavnejšo rešitev.
 
"Vaše želje so na prvem mestu"
V idejnem projektu skupaj najdemo optimalno tehnološko rešitev, kjer ste seznanjeni o:
  • Primernosti lokacije
  • Potencialu sončnega obsevanja
  • Tehnološki rešitvi
  • Oceni in vračilni dobi investicije
Izdelamo projektno dokumentacijo za izvedbo del (PZI) in pridobimo vsa potrebna soglasja in dovoljenja za postavitev sončne elektrarne.
Z visoko usposobljenimi sodelavci in nadzorom projektantov poskrbimo za kakovostno postavitev sončne elektrarne in njeno dolgo življenjsko dobo. To vam potrdimo z opravljenimi meritvami in preizkusom delovanja. Montaža celotne elektrarne za enodružinsko hišo navadno traja od enega do treh dni.
Pripravimo projekt izvedbenih del (PID) in skupaj poiščemo najboljšega ponudnika za odkup električne energije po tržni ceni. Nazadnje priskrbimo še vso potrebno dokumentacije za pridobitev nepovratene podpore Eko sklada v skladu z javnim pozivom 49SUB-SOOB17 o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov.
 
"Zadovoljstvo, ki traja"
Za vašo elektrarno bomo skrbeli tudi skozi njeno življenjsko dobo, spremljali njeno delovanje in vas obveščali o pomembnih novostih.