Samooskrbne sončne elektrarne

Samooskrbne sončne elektrarne

 
"Energijska samozadostnost"
 
 
Kaj je samooskrba s sončno energijo?
 
Samooskrba s sončno energijo je proizvodnja lastne električne energije z mikro sončno elektrarno na strehi stanovanjskega ali pomožnega objekta, ki je priključena na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo. Namenjena je gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem. Samooskrbo določa Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 97/15 in 32/18). Največja navidezna moč, ki je lahko oddana v omrežje prek merilnega mesta je 11 kVA. Sistem samooskrbe omogoča način obračunavanja električne energije po sistemu Neto meritev.
 
Kaj je Neto meritev in kako deluje?
Samooskrbna sončna elektrarna je priklopljena na distribucijsko omrežje. Viške proizvedene električne energije lastnik daje, manjke pa jemlje iz distribucijskega omrežja. Neto merjenje je dejanski obračun električne energije med oddano električno energijo (kWh) in prevzeto električno energijo (kWh) v določenem obračunskem obdobju (navadno v koledarskem letu).
 
Zakaj samooskrbna sončna elektrarna?
 
Z lastno proizvodnjo električne energije postanemo neodvisni od nihanja cen energije na trgu. Samooskrbna sončna elektrarna je tudi dobra naložba, ki pri trenutnih cenah električne energije dosega donosnost okoli 10%. In nenazadnje, z izgradnjo sončnih elektrarn skrbimo za ohranjanje okolja in zmanševanje ogljičnega oddtisa.