Več kot 3000 uspešno zaključenih zelenih projektov

, ,
Elan

VE Elan - 1000W

, ,
Potočnik

VE Potočnik - 2000W

, ,
SŠTS

VE SŠTS - 1000W

Vesmetal 1

VE Vesmetal1 - 1000W

,
Vesmetal 2

VE Vesmetal2 - 1000W

Vetrni generator Tehnosol HY-400
Vetrni generator Tehnosol HY-400
S.G. Trbovlje

Vetrni generator - HY400W

Merilna postaja WL10/WSD
Merilna postaja WL10/WSD, Merilna postaja WL10/WSD, Merilna postaja WL10/WSD
R.V. Potok (Železniki)

Vetrna merilna postaja na Kovku

Merilec vetra - Škofjeloško pogorje - Saning
Merilec vetra - Škofjeloško pogorje - Saning, Merilec vetra - Škofjeloško pogorje - Saning, Merilec vetra - Škofjeloško pogorje - Saning, Merilec vetra - Škofjeloško pogorje - Saning
Merilec vetra - Saning
, ,
Kriški podi
,
Orožnova koča Črna prst