Testiranje v komori

Evropski normativ SIST EN 14511

TČ zrak - voda DE-8/14/17kW
TČ zrak - voda DE-8/14/17kW
TČ zrak - voda DE-8/14/17kW