Omrežna sončna elektrarna

Omrežne sončne elektrarne

 
"Prodaja energije po subvencionirani ceni"
 
Omrežne sončne elektrarne lahko postavimo na strehi, v strehi ali na zazidljivem zemljišču. Skupni imenovalec omrežnih sončnih elektrarn je, da energijo prodajamo v omrežje po višji ceni, kot jo iz omrežja kupujemo. To je tudi ključen razlog, da je večina sončnih elektrarn omrežnih.
 
Sončna elektrarna na strehiSončna elektrarna na strehi
Gre za klasično postavitev sončne elektrarne, ki je danes najbolj razširjena. Postavitev je možna na vseh vrstah kritine. Na strehah z manjšim nagibom (pod 20°) se za doseganje višjega donosa postavi konstrukcija, ki poveča nagib solarnih modulov. Prednost take elektrarne je v enostavnosti, zaščiti primarne kritine, manjšega segrevanja objekta in koriščenja sicer neuporabljenega prostora na strehi.
 
Sončna elektrarna na tlehProsto stoječa sončna elektrarna
Prosto stoječa sončna elektrarna je primerna za neizkoriščena zazidljiva zemljišča. Prednost je predvsem v tem, da nismo odvisni od nagiba in orientacije kritine. Tako lahko postavimo nosilno konstrukcijo tako, da je donos sončne elektrarne najvišji. Manjše je tudi segrevanje modulov v poletnih mesecih, s čimer še dodatno povečamo izkoristek sončne elektrarne.
 
Integrirana sončna elektrarnaIntegrirana sončna elektrarna
Pri tej estetski izvedbi sončna elektrarna v celoti nadomesti kritino objekta. Moduli predstavljajo zanesljivo strešno kritino, ki je kos ostrim vremenskim razmeram in ima dolgo življenjsko dobo. S tem sistemom se pri novogradnji izognemu strošku primarne kritine in podkonstrukcjie, višja pa je tudi višina subvencije. Slabost integriranih sistemov je v pregrevanju modulov zaradi pomanjkanja dotoka svežega zraka in posledično nižjem donosu.  V podjetju Tehnosol smo ravno segmentu integriranih sončnih elektrarn dali največji poudarek, in pregrevanje modulov obrnili v svojo korist. Z inovativnim sistemom e2 gradnje smo odvečno toploto izkoristili za segrevanje objekta in pripravo tople sanitarne vode, obenem pa povišali donos sončne elektrarne za kar 10%.