TČ zemlja - voda
TČ voda - voda
TČ zrak - voda

Kompaktne toplotne črpalke

 
 
"Ogrevanje in hlajenje z energijo okolice"
 
Toplotne črpalke so sodoben in eden izmed najbolj ekonomičnih ter okolju prijaznih načinov ogrevanja in hlajenja prostorov ter priprave sanitarne vode. Preverjen in tehnološko izpopoljen princip kroženja hladiva med komponentami toplotne črpalke (uparjalnik, kompresor, ekspanzijski ventil in kondenzator) omogoča energetsko izredno učinkovit zajem toplotne energije okolice (zrak, zemlja, podtalnica) ter njeno izrabo v ogrevalnih in hladilnih sistemih.
 
 
 Naš prodajni program obsega toplotne črpalke zrak-voda, voda-voda in zemlja-voda: