Kako deluje

Energetsko integrirana gradnjaEnergetsko integrirana gradnja
 
Domišljen način integracije PV modulov v strešno konstrukcijo zagotavlja sočasno proizvodnjo električne energije in zajem nastale toplote sončnega obsevanja. V dneh z močnim sončnim obsevanjem se toplotna energija zračnega kolektorja ciklično prenaša v zemeljski zalogovnik. Preko sistema geosond se dovedena toplota porazdeli med okoliško zemljino, s čimer se ob koncu poletnega obdobja v zemlji ustvari akumulacija toplotne energije, ki jo s časovnim zamikom izkoriščamo za ogrevanje objekta. V zimskem obdobju se proces obrne, preko sistema geosond se v zemlji akumulirana toplota prenaša nazaj v objekt in zagotavlja potrebno energijo za ogrevanje objekta ter pripravo tople sanitarne vode.
S pomočjo regulacijske enote, strojne opreme in termotipal deluje sistem kot zaprta termalna zanka, ki kontrolirano uravnava temperaturo zračnega kolektorja. Ker se sončna elektrarna tako ohlaja, ji s tem zagotavlja delovanje pod optimalnimi pogoji, boljši izkoristek elektrarne in višji donos fotovoltaičnega sistema.
 
Energetsko integrirana gradnja