Kako deluje

Kako deluje

KAJ JE SONČNA ELEKTRARNA

Sončna elektrarna je sistem elementov, s katerimi pretvarjamo sončno sevanje v električno energijo. Gre za popolnoma neslišno, čisto in okolju prijazno pretvorbo energije.

Prihranite več kot 300 dreves
Sončna elektrarna s površine 50 kvadratnih metrov in moči 5 kW letno proizvede več kot 5 000 kwh električne energije, kar krepko presega letno potrebo po električni energiji za povprečno slovensko gospodinjstvo. Če bi enako količino energije pridobivali v termoelektrarni in kot gorivo uporabljali les, bi letno porabili več kot 3 drevesa.

Življenjska doba elektrarne je višja od 30 let, kar pomeni da bi v tem obdobju prihranili več kot 100 dreves. Če upoštevamo še dejstvo, da fotovoltaične elektrarne proizvajajo čisto energijo brez izpustov CO2, se zgornje število vsaj potroji.

OSNOVNI ELEMENTI SONČNE ELEKTRARNE

Moduli, razsmerniki, konstrukcija
Srce sončne elektrarne so fotonapetostni moduli, ki pretvarjajo sončno sevanje v enosmerno napetost in tok. Moduli so med seboj povezani v serijo (string), več stringov modulov pa s posebnim solarnim kablom povežemo na razsmernik. To je naprava, ki pretvarja enosmerno napetost v izmenično s pomočjo elektronskih stikal.

 

Razsmernik je preko zaščitnih elementov vezan na števec električne energije, ki meri proizvedeno energijo iz fotonapetostnega sistema, ki jo po subvencionirani ceni prodajamo v omrežje. Da je sončna elektrarna varna pred vsemi vremenskimi razmerami poskrbimo s konstrukcijo iz aluminija in strelovodom.

FOTOVOLTAIKA

Panoga z bliskovitim razvojem
Fotovoltaika (ang. Photovoltaics) je veda, ki preočuje direktno pretvorbo sončne energije v električno. Je mlada veda , katere začetki segajo v leto 1839. Kljub temu, je bila prva sončna celica izdelana šele leta 1954 in imela obetavni izkoristek 6% (prvi motor z notranjim izgorevanjem je imel izkoristek 3%). Zaradi izredno drage proizvodnje je bila uporaba sprva omejena na vesoljsko tehniko.

 

Hiter razvoj, ki se je kazal v izboljšanju izkoristka in pocenitvi proizvodnje sončnih celic, pa je botroval, da so prvo komercialno fotovoltaično elektrarno postavili le dobrih dvajset let kasneje. Danes fotovoltaika predstavlja poleg vodne in vetrne energije, tretjo najpomembnejšo panogo za izrabo obnovljivih virov energije. Do konca leta 2011, je nazivna moč vseh fotovoltaičnih sistemov znašala 67,4 GW, ki letno prinesejo 85 TWh električne energije, kar bi zadostovalo za oskrbo Slovenije z električno energijo za več kot 6 let.

Imejte svojo tovarno energije
Sonce za Zemljo predstavlja najpomembnejši energetski vir. Že podatek, da vsako uro na Zemljo iz Sonca pride toliko energije kot jo človeštvo porabi v enem letu, nam da vedeti da je energije dovolj, le izkoristiti jo moramo. Če so se v preteklosti energetski viri prilagajali tehnologijam, bomo v prihodnosti primorani prilagajati tehnologije razpoložljivim virom, ki bodo temeljili na obnovljivih virih energije. Ti imajo prednost v razpršenosti in pravični razporeditvi po svetu, obenem pa omogočajo slehernemu izmed nas, da si sam postavi svojo lastno »tovarno energije«. Družba, ki bo energetske temelje postavila zeleni energiji, ne bo le odgovornejša do okolja, pač pa bo v prvi vrsti preprečila izkoriščanje nerazvitih držav, ki so bogate z nafto, premogom in uranom.

Mi smo že preklopili na Sonce, kaj pa vi?
V podjetju Tehnosol verjamemo v fotovoltaiko. To je tudi razlog, da smo več kot četrtino sončnih elektrarn postavili zase in svoje sodelavce. 

VRSTE SONČNIH ELEKTRARN

Sončna elektrarna na strehi
Gre za klasično postavitev sončne elektrarne, ki je danes najbolj razširjena. Postavitev je možna na vseh vrstah kritine. Na strehah z manjšim nagibom (pod 20°) se za doseganje višjega donosa postavi konstrukcija, ki poveča nagib solarnih modulov. Prednost take elektrarne je v enostavnosti, zaščiti primarne kritine, manjšega segrevanja objekta in koriščenja sicer neuporabljenega prostora na strehi.

 

Prosto stoječa sončna elektrarna
Prosto stoječa sončna elektrarna je primerna za neizkoriščena zazidljiva zemljišča. Prednost je predvsem v tem, da nismo odvisni od nagiba in orientacije kritine. Tako lahko postavimo nosilno konstrukcijo tako, da je donos sončne elektrarne najvišji. Manjše je tudi segrevanje modulov v poletnih mesecih, s čimer še dodatno povečamo izkoristek sončne elektrarne.

 

Integrirana sončna elektrarna
Pri tej estetski izvedbi sončna elektrarna v celoti nadomesti kritino objekta. Moduli predstavljajo zanesljivo strešno kritino, ki je kos ostrim vremenskim razmeram in ima dolgo življenjsko dobo. S tem sistemom se pri novogradnji izognemu strošku primarne kritine in podkonstrukcjie, višja pa je tudi višina subvencije.

Slabost integriranih sistemov je v pregrevanju modulov zaradi pomanjkanja dotoka svežega zraka in posledično nižjem donosu.  V podjetju Tehnosol smo ravno segmentu integriranih sončnih elektrarn dali največji poudarek, in pregrevanje modulov obrnili v svojo korist. Z inovativnim sistemom e2 gradnje smo odvečno toploto izkoristili za segrevanje objekta in pripravo tople sanitarne vode, obenem pa povišali donos sončne elektrarne za kar 10%.

 

Otočni sistemi
Gre za samozadosten sistem, ki ni priključen v omrežje. Posebej primeren je za počitniške objekte, planinske koče, kamp prikolice, plovila itd. Dodaten strošek predstavljajo akumulatorji električne enrgije, ki poskrbijo, da je ta na voljo tudi ko sonce zaide. Otočni sistem je prava odločitev za vse objekte, ki nimajo možnosti dostopa do elektroenergetskega omrežja.