Kako deluje

Kako deluje

Naložba v solarni sistem - naložba v prihodnost

Skoraj vsa razpoložljiva energija na Zemlji prihaja iz Sonca. Veter, uspevanje rastlin in vodna energija so posledica sončnega sevanja. Tudi fosilna goriva, ki so nastajala skozi milijone let, so nastala zaradi vpliva Sonca. Zaradi neučinkovite rabe energije smo te zaloge že dodobra izpraznili, pridobivanje pa je vse dražje. To je omogočilo razvoj sistemov, ki kot vir uporabljajo obnovljivo energijo in mednje sodijo tudi solarni sistemi. Povprečno gospodinjstvo z vgradnjo solarnega sistema privarčuje kar 1 tono CO2 vsako leto.

Enostavna izvedba - dolga življenjska doba

Sončni kolektorji so energetske naprave brez gibajočih delov, kar preprečuje obrabo, verjetnost za okvaro pa je minimalna.

Tipičen solarni sistem je sestavljen iz naslednjih elementov:

  1. Sončni kolektor
  2. Solarni zalogovnik
  3. Povezovalni elementi
  4. Varnostni sistemi in regulacija

Srce solarnega sistema predstavljajo sprejemniki sončne energije (kolektorji), ki absorbirajo sončno sevanje in ga spreminjajo v toplo vodo. Ko temperatura vode v kolektorju naraste do predpisane vrednosti, regulacija vklopi obtočno črpalko. Topla voda steče iz kolektorja v solarni zalogovnik, kjer se shrani in je na voljo takrat, ko jo potrebujemo.

Na sončni strani Alp

Potencial sončne energije v Sloveniji je nad 1000 kwh/m2 na leto, kar pomeni da lahko z vgradnjo kakovostnega solarnega sistema na letni ravni privarčujete tudi do 1000€. Spodnja slika prikazuje desetletno povprečno sončno obsevanje na horizontalno ploskev velikosti 1 kvadratni meter. Zavedati se moramo , da s poševno orientacijo solarnih sistemov ta potencial še povečamo. 

Vir: D. Kastelec, J. Rakovec, K. Zakšek, Sončna energija v Sloveniji, ZRC SAZU, 2007, str. 76

Najcenejša in najčistejša "proizvodnja" toplote

Spodnj graf nazorno prikazuje rast cen fosilnih goriv v presledku samo šestih let. Zanimivo je tudi, da cena vztrajno raste tudi biomasi, kljub temu da spada med obnovljive vire energije. Vzrok tiči v podražitvi fosilnih goriv in posledično povečanju povpraševanja po biomasi. V nekaterih državah se tako že soočajo s povečano koncentracijo prašnih delcev, ki so posledica povečane rabe lesa kot energenta. Ogrevanje in priprava tople vode s solarnimi sistemi tako predstavlja daleč najčistejšo in najcenejšo obliko priprave koristne toplote.