Kaj je dobro vedeti o sončnih elektrarnah

Kaj je sončna elektrarna?
 
Sončna elektrarna je sistem elementov, s katerimi pretvarjamo sončno sevanje v električno energijo. Gre za popolnoma neslišno, čisto in okolju prijazno pretvorbo energije.
 
Katere so pozitivne lastnosti sončnih elektrarn?
Zelena energija
  • Kot vir energije uporabljajo Sonce.
  • Razpoložljiva energija Sonca za 4000 krat presega vse trenutne energijske potrebe človeštva.
  • Proizvajajo energijo z najvišjo eksergijo (1 kWh ura elektrike ima več eksergije kot 1 kWh toplote).
  • Tiho delovanje, minimalno vzdrževanje in obratovalni stroški.
  • Več kot 30 let proizvajajo električno energijo popolnoma brez izpustov škodljivih snovi v okolico.
  • Predstavljajo eno najvarnejših naložb, s predvidljivim donosom.
  • Gre za naložbo v lasten sistem, katerega vrednost ni vidna le na papirju, pač pa jo imamo na svoji strehi.
  • Sončna elektrarna varuje in podaljšuje življenjsko dobo strešne kritine, saj absorbira škodljivo UV sevanje.
 
Kakšna je nazivna moč sončne elektrarne, ki jo lahko postavim na svojem objektu?
 
V splošnem velja, da na 100 kvadratnih metrov lahko postavimo sončno elektrarno nazivne moči 10 kW. Moč elektrarne je odvisna od številnih dejavnikov, zato za okvirni izračun izpolnite spletni obrazec.
 
Ali se sončne elektrarne lahko gasijo?
 
Gasilska zveza Slovenije je v sodelovanju z nemško gasilsko zvezo pripravila priporočila za gasilce. Ta med drugim opredeljujejo tudi najmanjšo varnostno razdaljo za gašenje z vodnim curkom, ki znaša 5 metrov in gašenje z meglico, ki znaša 1 meter.
S prvim januarjem 2012 je začel veljati tudi Pravilnik o požarnem redu, po katerem morajo imeti objekti s sončnimi elektrarnami vezanimi v omrežje izdelan požarni načrt.
Sončne elektrarne se torej lahko gasijo. Da v primeru morebitnega požara, gašenje za gasilce predstavlja čim manjše tveganje je potrebno poskrbeti za pravilno projektiranje sistema, požarni načrt mora biti obešen na vidnem mestu, z njim pa mora biti seznanjena območna gasilska enota.
 
V koliko letih sončna elektrarna povrne energijo, ki je potrebna za njeno proizvodnjo?
 
Proizvodna cena elementov sončne elektrarne se iz leta v leto zmanjšuje, kar je posledica optimizirane masovne proizvodnje. Če je pred nekaj leti veljalo, da sončna elektrarna v sedmih letih proizvede toliko energije, kolikor se je energije porabilo za njeno proizvodnjo, danes velja da se sistem energijsko povrne že v slabih treh letih (to velja za povprečne evropske vremenske razmere). Lahko zaključimo, da sončna elektrarna v svoji življenjski dobi proizvede več kot 30 krat več energije kot jo je bilo potrebno za njeno proizvodnjo.
 
Ali so sončne elektrarne vir zdravju škodljivega sevanja?
 
Sončne elektrarne predstavljajo, kot vsi drugi električni vodniki, vir elektromagnetnega sevanja. Fotonapetostni moduli in povezovalni kabli do razsmernikov povzročajo zaradi enosmerne napetosti statično električno in magnetno polje. Električno polje, ki bolj vpliva na žive organizme je zanemarljivo. Magnetno polje je zaznavno, a tudi zanemarljivo v primerjavi z magnetnim poljem Zemlje, ki smo mu ves čas izpostavljeni. Drug vir elektromagnetnega sevanja je kablovod, ki poteka od razsmernika do elektro omarice. Tudi ta povzroča zanemarljivo električno polje. Magnetno polje je tudi v tem primeru zaznavno a pri elektrarnah malih in srednjih dimenzij zanemarljivo.
 
Ali bi bila postavitev sončne elektrarne smiselna tudi brez subvencij?
 
Odkup električne energije za končnega odjemalca se giblje med 13 – 15 centov na kWh. Če bi vso proizvedeno energijo sončne elektrarne porabili za lastne potrebe, bi se pri sistemih nad 20 kW naložba povrnila prej kot v desetih letih. Tovrstna rešitev pride v poštev le za poslovne enote, ki imajo veliko lastno porabo električne energije in vso energijo fotovoltaičnega sistema sproti porabljajo, preostanek pa kupujejo iz omrežja.
Povprečno slovensko gospodinjstvo na leto porabi manj kot 5 MWh električne energije, za kar bi zadoščala elektrarna velikosti 50 kvadratnih metrov. Problem je v tem, da je proizvedena električna energija v poletnem času previsoka in je vse ne porabimo, v zimskem času pa jo moramo kupovati. Nakupna cena elektrike, ki nam jo na trgu ponujajo distributerji električne energije pa se giblje okoli 6 centov na kWh. Če bi se poračun prodane in odkupljene električne energije izvajal na letnem nivoju in ne na mesečnem, bi bila tudi naložba v tak sistem smotrna brez državnih subvencij, vračilna doba pa investicije pa med 10 in 12 leti.
 
Kaj storiti z dotrajano sončno elektrarno?
 
Vodilni svetovni proizvajalci fotovoltaičnih panelov so čani združenja PV-Cycle, ki poskrbi za brezplačno reciklažo fotonapetosne opreme po končani življenjski dobi elektrarne. Zastopamo podjetje Talesun, ki je član omenjenega združenja, tako da je reciklaža panelov vključena že v nabavno ceno.
 
Zelena energijaEkološki vidik sončnih elektrarn:
 
Sončna elektrarna površine 50 kvadratnih metrov in moči 5 kW letno proizvede več kot 5 000 kwh električne energije, kar presega letno potrebo po električni energiji za povprečno slovensko gospodinjstvo. Če bi enako količino energije pridobivali v termoelektrarni in kot gorivo uporabljali les, bi letno porabili več kot 3 drevesa. Življenjska doba elektrarne je višja od 30 let, kar pomeni da bi v tem obdobju prihranili več kot 100 dreves. Če upoštevamo še dejstvo, da fotovoltaične elektrarne proizvajajo čisto energijo brez izpustov CO2, se zgornje število vsaj potroji.