Toplotna črpalka - informativni izračun

Podatki o vašem objektu in ogrevalnem sistemu:
Izberite regijo, ki najbolje ustreza lokaciji vašega objekta
m2
Vpišite neto površino ogrevanih prostorov vašega objekta.
Izberite toplotne izgube glede na tip objekta
Izberite energent glede na trenutni vir ogrevanja. Če še nimate ogevanja potem pustite polje nespremenjeno.
Vpišite trenutno letno porabo energenta v merski enoti kot je podana ob samem energentu (kg, l, m3)
Število uprabnikov sanitarne vode
V kolikor boste toplotno črpalko uporabljali tudi za ogrevanje sanitarne vode vpišite število ljudi v vašem gospodinjstvu.
Izberite način ogrevanja v objektu.