Sončne elektrarne - informativni izračun

Podatki o mestu postavitve in vrsti sončne elektrarne:
Vpišite željen kraj postavitve sončne elektrarne.
m2
Vpišite razpoložljivo površino za postavitev sončne elektrarne (za sončno elektrarno na strehi je to površina strešne kritine).
Izberite orientacijo površine kamor bodo montirani fotonapetostni moduli (za sončno elektrarno na strehi je to orientacija strešne kritine).
kWh
Vpišite skupno porabo električne energije v enem letu (podatke najdete na elektro položnicah)
°
Izberite naklon površine kamor bodo montirani fotonapetostni moduli (za sončno elektrarno na strehi je to naklon strešne kritine).
Izberite tip vaše strešne kritine
V kolikor boste električno energijo shranjevali izključno v baterije izberite otočno elektrarno.